Risicoanalyse

Risicoanalyse verzekeringen
Inzicht in uw bedrijfsrisico’s is een voorwaarde voor het afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen. Met onze Risico Inventarisatie en bijbehorende aanpak voor risicoanalyse krijgt u een compleet en transparant overzicht van de risico’s. Hiermee kunt u onaangename verrassingen achteraf voorkomen. Bovendien ziet u gelijk met welke bedrijfsverzekeringen u de risico’s kunt afdekken.

 

Waarom risicoanalyse door DGV?

  • Alle bedrijfsrisico’s in beeld
  • Heldere, overzichtelijke rapportage met uw risico’s
  • Incl. aanbevelingen voor mogelijke oplossingen
  • Handig houvast bij selectie bedrijfsverzekeringen
  • Besparen door onze scherpe premies + oververzekeren voorkomen
  • Meer dan 15 jaar ervaring in risicoanalyse
  • Waarborg van uw bedrijfscontinuïteit

 

Waarom risico-identificatie?

Uit onderzoek blijkt dat 65% van de bedrijven die worden getroffen door een grote schade binnen een jaar failliet is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bedrijfsrisico’s niet voldoende zijn geïdentificeerd. Dit probleem komt vaak pas aan het licht als het te laat is: er is bedrijfsschade opgetreden en de verzekeraar keert niet (volledig) uit op basis van bestaande verzekeringscontracten. Het in beeld brengen van uw bedrijfsrisico’s is dus een belangrijke stap in het waarborgen van de continuïteit van uw onderneming.

 

Risico Inventarisatie

We kunnen het steeds complexer wordende risicomanagement uitvoeren voor uw bedrijf en de aanwezige risico’s overzichtelijk in kaart brengen. We maken, afhankelijk van de situatie bij uw bedrijf, een analyse van de belangrijkste aandachtspunten. Op basis van de uitkomsten worden conclusies door de risicoadviseur getrokken, die vervolgens aanbevelingen doet voor uw bedrijfsrisico´s.
De risicoanalyse wordt vastgelegd in een gestructureerd en volledig risicomanagement rapport. Deze oplossing voor risicomanagement geeft u houvast om te zorgen dat uw bedrijf bij de 35% hoort waarvan de continuïteit gewaarborgd is. Periodiek wordt er met DGV gecontroleerd of er wijzigingen zijn. Ook hiervan volgt weer een rapport.

 

Risicomanagement rapportage

Met de risicomanagement rapportage heeft u uw bedrijfrisico’s helder in beeld. Hiermee kunt u de bestaande verzekeringscontracten beoordelen en optimaliseren zodat in geval van schade de verzekeraar gehouden is om de schade te betalen. Daarnaast kunt u via onze wijze van inkoop direct een kostenbesparing realiseren. Via ons bedrijf kopen wij voor vele bedrijven de assurantiën gunstig in. Echter, het belangrijkste van de risico rapportage is dat de continuïteit is gewaarborgd. Een lage premie is aantrekkelijk, maar als er geen schade betaald wordt, is een lagere premie niets waard.

 

Kennis en ervaring

Naast deze unieke werkwijze hebben we alle kennis en ervaring in huis die u van een bedrijfsverzekeringen tussenpersoon met ruim 15 jaar aan ervaring mag verwachten. Door jarenlange ervaring in de zakelijke markt weten wij waar doorgaans de knelpunten zitten bij bedrijven. Door hier uitvoerig en gericht vragen over te stellen, kunnen wij uw risico’s boven tafel krijgen.
DGV is een assurantieadviseur die niet alleen alles weet over zijn eigen vakgebied, maar ook de problemen en ontwikkelingen kent waarmee u wordt geconfronteerd. Wij zijn specialist in de meest uiteenlopende verzekeringsdisciplines en branches. Daarbij kunnen wij een beroep doen op de kennis van specialisten waar DGV nauw mee samenwerkt.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over risicoanalyse contact op met DGV.

Stel een vraag

Stel eenvoudig uw vraag aan een medewerker van De Groene Verzekering.
Wij komen er z.s.m. op terug.