Onderzoek

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Beleidsonderzoek
Tien verzekeraars zijn door onderzoeksbureau Profundo onderzocht op het beleid dat zij hanteren voor beleggingen die zowel voor eigen rekening en risico zijn als voor die van polishouders. Dat wil zeggen: er wordt nagegaan welke duurzaamheidscriteria een rol spelen in het beleid dat de verzekeraars hanteren bij het beoordelen van hun beleggingen. De criteria zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International.

Profundo: ‘het rapport toont de resultaten van het onderzoek naar het beleid van de geselecteerde verzekeraars. Aan de hand van internationale standaarden (verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes) is geformuleerd aan welke eisen een goed beleid zou moeten voldoen. Op basis hiervan is het beleid ten aanzien van de thema’s en sectoren beoordeeld. Daarnaast wordt per verzekeraar een profiel, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores voor hun beleid gegeven ten aanzien van de verschillende thema’s en sectoren’. Lees hier het laatste beleidsrapport (2016)

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van verzekeraars slechts één van de elementen van verantwoord beleggen. Zeker zo belangrijk is de vraag of verzekeraars zich in de praktijk houden aan belangrijke duurzaamheidsstandaarden en/of het beleid dat zij hebben opgesteld. Daarom wordt twee keer per jaar onderzoek gedaan naar de beleggingspraktijk van de tien verzekeraars. Scrol naar beneden voor een overzicht van praktijkonderzoeken.

 

Over Profundo
Profundo is een onderzoeks- en adviesbureau dat een praktische bijdrage wil leveren aan een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld. Profundo houdt zich bezig met internationale grondstofketens (zoals veeteelt en mijnbouw), de financiële sector en thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stel een vraag

Stel eenvoudig uw vraag aan een medewerker van De Groene Verzekering.
Wij komen er z.s.m. op terug.