Wat is duurzaamheid?

People, Profit en Planet

 

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.

 

People (mensen)

Profit (winst)

Planet (aarde)

 

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.

 

Definitie

 

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and  Development van de Verenigde naties in het rapport “Our Common future”:

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

 

Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

 

Bron: Platform duurzaamheid (www.platformduurzaamheid.net)

 

Wat is een duurzame bedrijfsvoering?

 

Alles wat uw bedrijf doet, creëert waarde voor people, planet en profit.

Samen met uw medewerkers vindt u daarin steeds een zorgvuldige balans.

Uw onderneming legt daarover actief en transparant intern en extern verantwoording af.

Samen met uw medewerkers voert u een open dialoog met iedereen die een belang heeft in of bij uw onderneming (de stakeholders).

 

Waarom leidt maatschappelijk verantwoord ondernemen tot duurzame bedrijfsvoering en groei?

 

  1. Met MVO wordt uw bedrijf efficiënter en innovatiever.
  2. MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
  3. MVO zorgt ervoor dat uw bedrijf een aantrekkelijkere werkgever wordt en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit.
  4. Er is ene toenemende marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.
  5. MVO versterkt het imago van uw bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverstrekkers, subisidieverstrekkers en beleidsmakers.  Het is dus verstandig om over uw MVO-activiteiten te communiceren.

 

 

Stel een vraag

Stel eenvoudig uw vraag aan een medewerker van De Groene Verzekering.
Wij komen er z.s.m. op terug.