Duurzaamheid

Duurzaamheid is eigenlijk niet meer weg te denken in onze hedendaagse maatschappij en in de bedrijfsvoering van de ondernemer, maar wat betekent het nu eigenlijk? En hoe geef je duurzaamheid vorm in je bedrijf of organisatie.

 

Goed, de buurman heeft sinds kort zonnepanelen en betaalt daardoor niets meer voor zijn stroom. Een aantal collega’s rijdt in een Toyota Prius en betaalt geen belasting. Maar dat kan alleen maar door subsidies. Windmolens draaien op subsidies. Priussen rijden op subsidies. Duurzaamheid is iets wat duur is voor milieuactivisten. En toch stappen meer burgers en ondernemingen over op een duurzame leefstijl of bedrijfsvoering. Ze doen dat om verschillende redenen. Uit zorg voor het milieu. Uit het idee van kostenbesparing. Uit ethische overwegingen. Er zit dus toch wel wat in die duurzaamheid. Maar wat precies? En hoe veranker je die duurzame voordelen in je organisatie?

 

Er is veel onduidelijkheid over wat de term duurzaamheid nou precies betekent. Het is niet noodzakelijk om deze strikt te definieren, noch kunnen wij dat hier doen. Een goed startpunt is wel de bekende definitie uit 1987 van de Verenigde naties die vernoemd is naar de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland:

 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet thier own needs”.

 

Maar dat gedachtegoed heeft verschillende vormen en namen. Vanuit het Duits heeft nu ook in het Nederlands het woord ‘volhoudbaarheid’ zijn intrede gedaan. In het Engels wint ‘resilience’ aan populariteit.

 

Centraal in alle definities staan echter de drie P’s : People, Planet en Profit. Een duurzame organisatie heeft oog voor alle drie de elementen. Het gaat dan ten eerste om de sociale kant van duurzaamheid, zoals het bonusbeleid en de correcte behandeling van onder andere werknemerrs en leveranciers (People). Het gaat ook om het milieu: hoe ga je om met energie, water, afval, en mobiliteit (Planet)? Tot slot moet een bedrijf ook een duurzaam verdienmodel hebben (Profit).

 

Duurzaam  verzekeren, wat levert het op?

 

‘In tijden waarin de reputatie van verzekeraars onder druk staat, is het des te belangrijker dat de sector invulling gaat geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De allerbelangrijkste drijfveer om van de verzekeringsindustrie een sector te maken te maken waarin het belang van de klant en de samenleving centraal staat. Verzekeraars kunnen, vanuit hun kennis van verzekeren en risicomanagement, een belangrijke, maatschappelijke rol spelen in de uitdagingen waar de wereld voor staat: klimaatverandering, vergrijzing, gezondheidszorg en verdeling van de welvaart. Kernvraag blijft echter, ‘hoe duurzaam verzekeren in de kern van de bedrijfsvoering terechtkomt’. Het is uiteindelijk aan de verzekeraars zelf om de handschoen op te pakken en duurzaamheid te laten doordringen in alle aspecten van hun business.

 

Duidelijk en concreet voorbeeld wat duurzaam verzekeren op termijn gaat opleveren:

 

Mooi voorbeeld is de aanpak van bosbranden in Spanje. De Spaanse bossen zijn vaak particulier eigendom. Als ze afbranden, is er meestal geen geld voor herbebossing. Daarom heeft de Spaanse verzekeraar MAPFRE een verzekering geintroduceerd die het planten van nieuwe bomen vergoedt. De verzekering is ook ingebed in een preventieprogramma, waardoor erosie en woestijnvorming worden tegengegaan. Een knap staaltje van nieuwe business die een bijdrage levert aan het behoud van de natuur.

 

Denktank voor duurzaam verzekeren

 

Volgens de PSI (Principles for Sustainable Insurance) moet er een denktank komen van verzekeraars en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan nieuwe verzekeringsproducten, die bijdragen aan een duurzame wereld. In afwachting daarvan kunnen verzekeraars zelf hun kracht als institutionele belegger inzetten om via hun investeringen de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering. Deze voornemens waren de belangrijkste uitkomsten van een branchebrede discussie, georganiseerd door Achmea, ter gelegenheid van het feit dat de Principles for Sustainable Insurance werden getekend in Rio de Janeiro.

 

Vijf Nederlandse verzekeraars hebben deze overeenkomst ondertekend: Achmea, Aegon, ING, Delta Lloyd en Zwitserleven. Daarmee beloven ze voortaan sociale, bestuurlijke en duurzaamheidsaspecten mee te laten wegen in hun werk, zowel in de bedrijfsvoering als in de ontwikkeling van producten.

Verschillende deelnemers aan het debat voerden aan dat pogingen om zelf groene producten op de markt te brengen mislukten omdat de klanten er niet aan wilden. Zo werd het ‘Groen Pensioen’ van Zwitserleven al na een jaar weer van de markt gehaald bij gebrek aan interesse. Maar, volgens MVOmanagement bij Zwitserleven moet de maatschappij zelf de verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld in hun investeringsbeleid, en hun klanten stimuleren. Verzekeraars hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor het heden, maar ook voor de pensioenen van de toekomst. Verzekeraars dragen die zorg voor de toekomst ook als beleggers. De Nederlandse verzekeraars hebben samne een portefeuille van E. 400 mld en daarmee kunnen zij groete invloed uitoefenen op de ontwikkeling van schone energie en een schone infrastructuur.

Om te voorkomen dat alle ideeen en voorstellen zouden blijven hangen, om ooit op een volgende bijeenkomst opnieuw op tafel te komen, deed de Internationale Klimaatorganisatie IPCC het voorstel een denktank te vormen van verzekeraars en maatschappelijke organisaties om samen producten te verzinnen, lijstjes te maken van kansen en nieuwe producten te ontwikkelen. Een fantastisch plan.

 

PSI

 

De PSI zijn een initiatief van het milieuprogramma van de VN (UNEP) en ’s werelds grootste verzekeraars. Ze worden onderschreven door bijna 30 verzekeraars, welek samen E. 4000 mld waard zijn en 10 procent van de verzekeringsbranche wereldwijd vertegenwoordigen.

De richtlijnen in de PSI zijn ’s werelds eerste duurzaamheidsraamwerk voor de verzekeringsbranche. De principes houden rekening met de economische waarde van natuur, maatschappij en goede bedrijfsvoering.

Al jarenlang lopen verzekeraars voorop als het gaat om het attenderen van het bedrijfsleven op de risico’s omtrent klimaatverandering volgens de secretaris-generaal van de VN. De PSI leveren een raamwerk voor innovatief risicomanagement en verzekeringsoplossingen te ontwikkelen die ze nodig hebben om hernieuwbare energie, schoon water en duurzaamheid te promoten.

 

Achmea is de eerste Nederlandse verzekeraar die werkt volgens de PSI en heeft als een van de ‘founding fathers’ gedurende 6 jaar meegewerkt aan de totstandkoming ervan. De financiele dienstverlener strefft er naar om ‘in alles’ duurzaam te zijn en volledig te willen voldoen aan de duurzame wensen van haar klanten. Achmea ziet het als haar plicht om de Principles te ondertekenen. De PSI versterken volgens Achmea de basis van de dagelijkse werkzaamheden en de mogelijkheden om consumenten wereldwijd de beste verzekeringen te bieden. Ook Aegon, Delta Lloyd, ING en Zwitserleven hebben zich inmiddels bij PSI aangesloten.

 

Duurzaam consumeren is voor De Groene Verzekering consumeren zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Producten kopen waar het milieu niet ernstig onder lijdt en waar ook geen mensen onder leiden. Door bijvoorbeeld duurzaam te beleggen. Verzekeraars beleggen hun premies en u kunt kiezen voor een product met een milieukenmerk. Het verduurzamen van verzekeringen is mogelijk door het duurzaam maken van de geldstromen: dus de premiestromen via duurzame beleggingsfondsen laten lopen. Ook het kabinet kiest voor duurzame (‘groene’) economische groei. De Groene Verzekering kiest voor duurzame groene verzekeringen! Zie hier ook een recent artikel over duurzaam leven, van duurzaamnieuws.nl

Stel een vraag

Stel eenvoudig uw vraag aan een medewerker van De Groene Verzekering.
Wij komen er z.s.m. op terug.