Inventarisatie van bedrijfsrisico’s

Inventarisatie van bedrijfsrisico’s: overbodig of een must?

 

Risico’s durven nemen, hoort bij ondernemen. Hoe weet je zeker dat je de risico’s in beeld hebt die de grootste impact hebben op jouw essentiële bedrijfsprocessen? ‘In control’ zijn wordt steeds belangrijker.

Bedrijven zijn ook in deze tijd goed in staat zelf hun risico’s te benoemen. Waarom is een risico-inventarisatie dan nodig? Bedrijven zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen van een calamiteit op een andere plek in de keten, bijvoorbeeld bij leveranciers, transporteurs of afnemers. Praktische maatregelen om dit soort calamiteiten beheersbaar te maken, ontbreken nog te vaak. Vooral als je weet dat 60% van de bedrijven die een calamiteit heeft gehad, drie jaar later niet meer bestaat.

 

Wat levert een risico-inventarisatie een ondernemer op?

 

Het inventariseren van de risico’s binnen deze bedrijfsprocessen geeft inzicht in de impact van een calamiteit op een bedrijf. Waar is de urgentie het hoogst? En vervolgens welke aanpak past daar het beste bij? Dan hebben we het niet over hoeveel geld je ontvangt van de verzekeraar wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Natuurlijk blijven goede verzekeringen belangrijk voor wanneer je schade hebt. Maar wat me steeds meer zien, is dat ondernemers juist na schade of een calamiteit behoefte hebben aan preventieadvies en begeleiding.

 

Wat maakt onze risico-inventarisatie zo waardevol?

 

Veel risicoscans worden online aangeboden. Deze scans zijn er puur op gericht om met een aantal korte vragen snel te bepalen welke verzekeringen je kunt afsluiten. Andere scans zijn weer te complex, waardoor je met veel informatie achterblijft waar je in de praktijk weinig mee kunt. Wij kiezen voor een aanpak waarbij de doelstellingen van het bedrijf het uitgangspunt vormen. We stellen vast wat de impact van continuíiteitsplan of een calamiteitenplan.

 

Uiteraard zijn verzekeringen onze core-business en kunt u hiervoor ook steeds bij ons terecht.

 

Zeker. Een belangrijk onderdeel van ons totaaladvies is een analyse van de verzekeringsportefeuille van een bedrijf. Daarmee bepalen we of de huidige verzekeringen aansluiten bij de geconstateerde risico’s. Bijkomend voordeel is dat onze rapportage veel meer over de risico’s van het bedrijf zegt dan een eenvoudig aanvraagformulier van een verzkeringsproduct. Dit geeft ons een betere onderhandelingspositie bij verzekeraars. Dat levert u direct voordeel op zoals betere verzekeringsproducten en passende diensten.

Stel een vraag

Stel eenvoudig uw vraag aan een medewerker van De Groene Verzekering.
Wij komen er z.s.m. op terug.