Vraag en antwoord

Wat betekent duurzaam verzekeren?

Alle activiteiten in de verzekeringsketen, inclusief gesprekken met stakeholders, worden opgepakt op een verantwoorde en toekomstgerichte manier.

 

 

Wat is het doel van duurzaam verzekeren?

Duurzaam verzekeren heeft tot doel risico’s te verkleinen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen, het bedrijfsresultaat te verbeteren en bij te dragen aan ecologische, maatschappelijke en economische verduurzaming.

 

 

Wat vraagt duurzaam verzekeren?

Duurzaam verzekeren vraagt dus een omslag in het denken: niet alleen over verzekeren, maar vooral over je rol en verantwoordelijkheid als verzekeraar in de samenleving. Naar verluidt is het Verbond al langer met deze omslag bezig via het programma VerzekeraarsVernieuwen. Drie kernwaarden vormen de basis van dit vernieuweingstraject: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn.

 

 

Wat maakt een verzekering nu groen?

De Groene Verzekering heeft duidelijke opvattingen en een heldere missie. Wij willen de financiele bewustwording van consumenten (klanten en niet-klanten) rondom hun verzekeringen vergroten. Voorvechter van een eerlijke en duurzame verzekeringsbranche. Voor gelijkgestemde zielen en voor hen die de omslag in het denken willen maken. Niet alleen een omslag in het denken over energiebesparing. De omslag geldt ook voor verzekeringen: verhogen van het bedrijfsresultaat. De besparing blijft in de groene/duurzame economie., dus gefinancierd uit je eigen besparingen of het storten van gelden in een groen investeringsfonds. De toon in inmiddels ook al gezet door het Verbond van Verzekeraars.

 

 

Wanneer is een verzekering groen/duurzaam?

Een verzekering is pas groen/duurzaam als de baten van een verzekeringsmaatschappij zodanig worden belegd dat dit goed is voor people, planet en earth. Een voorbeeld is energiemaatschappij Meewind: er wordt 100% en alleen maar geinvesteerd in windenergie. Kortom: een verzekering is pas 100% groen/duurzaam wanneer een verzekeraar niet investeert in bijvoorbeeld foute wapenbedrijven, kinderarbeid of vervuilende energie, maar in bijvoorbeeld windmolenparken en groene/duurzame bedrijven en – beleggingsfondsen. Zet uw geld duurzaam in.