Stoppen met steenkool? AXA zet belangrijke stap.

Stoppen met steenkool? AXA zet belangrijke stap.

Eind april kondigde AXA, ’s werelds grootste verzekeringsmaatschappij, aan dat zij niet langer verzekeringen aanbiedt aan bedrijven waarvan meer dan 50% van hun opbrengsten uit kolen komt. Een belangrijke stap in het uitfaseren van steenkool! De aankondiging van AXA valt samen met de publicatie van een rapport, geschreven in het kader van de ‘#unfriendcoal’ campagne, dat laat zien dat verzekeringsmaatschappijen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van klimaatverandering door middel van hun verzekerings- en beleggingsactiviteiten.

AXA Klimaatbeleid
Om consistent te zijn met het niet beleggen in bedrijven waarvan meer dan 50% van hun opbrengsten uit kolen komt, kondigde het bedrijf aan niet langer verzekeringen aan te bieden aan deze bedrijven. Dit maakt AXA volgens de ‘#unfriendcoal’ campagne de eerste grote verzekeraar die steenkoolbedrijven uitsluit van verzekeringen op basis van klimaatverandering.

Andere verzekeringsmaatschappijen hebben in het verleden het klimaatbeleid van AXA gevolgd. Deze beslissing kan daarom een grote stap zijn in het onverzekerbaar maken van nieuwe en bestaande kolenprojecten. Zonder verzekering kunnen nieuwe kolenprojecten niet worden gefinancierd, en veel bestaande projecten kunnen niet meer worden geëxploiteerd.

Betrokkenheid verzekeringsmaatschappijen bij fossiele brandstof industrie
Het besluit van AXA valt samen met de lancering van de campagne ‘#unfriendcoal’ van het Europees maatschappelijk middenveld dat druk op de verzekeringsindustrie legt om niet langer de kolenindustrie te ondersteunen en te verzekeren. Het door Profundo geschreven rapport, dat onderdeel is van de campagne, laat zien dat de vijftien grootste Europese verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen meer dan 130 miljard dollar beleggen in fossiele brandstof bedrijven. Elf van deze maatschappijen verzekeren tevens fossiele brandstofprojecten. Slechts twee van de maatschappijen gebruiken hun macht als belangrijke aandeelhouders om de broeikasgasemissies van de bedrijven die ze bezitten te beïnvloeden.

Verzekeringsmaatschappijen maken dus op grote schaal fossiele brandstof projecten mogelijk door middel van beleggingen en het aanbieden van verzekeringen. Dit terwijl juist verzekeringsmaatschappijen al meer dan twintig jaar waarschuwen over de risico’s van klimaatverandering, en de noodzaak om dit aan te pakken. De betrokkenheid in de fossiele brandstofsector is echter slecht verenigbaar met het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Campagne #unfriendcoal
De #UnfriendCoal campagne coalitie (die momenteel bestaat uit Friends of the Earth Frankrijk, Greenpeace Zwitserland, Market Forces, Re: Common, the Sierra Club, the Sunrise Project en Urgewald) vraagt de verzekeringsindustrie om binnen zes maanden de volgende stappen te ondernemen:

  • Stoppen met het verzekeren van kolenprojecten.
  • Investeringen in bedrijven die tenminste 30% van hun inkomsten uit kolen halen terugtrekken.
  • Afzien van en stoppen met het verzekeren van andere fossiele brandstofprojecten
  • Investeringen in de schone energiesector uitbreiden.

De Eerlijke Verzekeringswijzer roept verzekeringsmaatschappijen op om bovenstaande stappen zo snel mogelijk te nemen!

Op de website www.unfriendcoal.com is het onderzoeksrapport te vinden, een samenvatting ervan, diverse infographics en een South Park video over het verzekeren van kolen. Zie hier het nieuwe beleid van AXA.

Kijk hoe jouw verzekeraar scoort op klimaatbeleid.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.