Meeste verzekeraars investeren in Shell en weigeren actie op klimaat

Meeste verzekeraars investeren in Shell en weigeren actie op klimaat

Zeven van de acht grootste verzekeraars in Nederland beleggen in totaal voor 870 miljoen US$ in Shell. Zes van de zeven verzekeraars stemden tegen de klimaatresolutie op de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell, onthielden zich van stemming of gaven geen informatie over hun stemgedrag. Vivat stemde voor de klimaatresolutie. De resolutie spoorde Shell aan om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar het stemgedrag van de verzekeraars tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell.

Geen actie op klimaat
Shell én de verzekeraars hebben de mond vol over het klimaat en zeggen het Klimaatverdrag te willen steunen. Maar zodra het concreet wordt haken ze af. Shell is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in Shell zijn daarmee mede-eigenaar van Shell. Het is onbegrijpelijk dat slechts een minderheid van de verzekeraars steun geeft aan de resolutie aan Shell om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatverdrag.

Welke verzekeraars beleggen in shell en hoe stemden zij over de klimaatresolutie?

  • Vivat belegt voor $95 miljoen in Shell en heeft vóór de klimaatresolutie gestemd. Stuur Vivat een compliment.
  • APG (Loyalis) belegt $35 miljoen en Allianz $286 miljoen in Shell. Beide stemden tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell tegen de klimaatresolutie. Hiermee laten APG en Allianz zien dat ze hun verantwoordelijkheid op klimaat niet nemen. Stuur APG en Allianz een klacht.
  • Achmea belegt $21 miljoen in Shell. Achmea Investment Management heeft, op verzoek van haar klanten, vóór de klimaatresolutie gestemd, maar Achmea Own Risk stemde helaas tegen de resolutie. Achmea heeft door zelf tegen te stemmen laten zien dat ze haar verantwoordelijkheid voor het klimaat niet voldoende neemt. Stuur Achmea een klacht.

  • Aegon belegt $342 miljoen in Shell en Nationale Nederlanden (NN Group) $58 miljoen. Beiden hebben zich onthouden van stemming en hebben geen duidelijk standpunt ingenomen. Hiermee nemen Aegon en Nationale Nederlanden onvoldoende verantwoordelijkheid op klimaat. Stuur Aegon en Nationale Nederlanden een klacht.
  • Generali belegt $33 miljoen in Shell en het is niet bekend of en hoe ze heeft gestemd over de klimaatresolutie. Generali is daar niet transparant over, ook niet toen wij hen ernaar vroegen. Generali zou haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en initiatieven zoals de klimaatresolutie moeten steunen. Stuur Generali een klacht.
  • ASR belegt niet in Shell.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.