Kantooradres:
De Hoefslag 48
9462 RZ Gasselte
neem contact op!
Advies en bemiddeling in:  ● Alle schadeverzekeringen  ● Levensverzekeringen  ● Pensioenen  ● Beleggingen  ● Employee benefits

korting op uw premie

Zonnepanelenverzekering
Direct dekking voor onder ander productieverlies, diefstal en brand

De missie van de groene verzekering

Maatschappelijk verantwoord verzekeren

De Groene Verzekering onderscheidt zich van haar concurrenten door voor u de meest duurzame, groene verzekeringsmaatschappij te selecteren. Wij zoeken steeds naar de beste match tussen voordelig en ´groen´. De Groene Verzekering levert maatwerk naar wens, eerlijk en transparant. Wij zoeken dus ook steeds naar de meest voordelige verzekeringen voor u. U kunt zich ervan vergewissen dat wij zeggen wat wij doen en doen wat we zeggen.
Met uw geld realiseren we een positieve verandering: Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert. Een stabiele, gelijkwaardige en rechtvaardige economie tot stand brengen waar het menselijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk vermogen van de aarde in balans zijn.
Door uw verzekeringen bij de Groene Verzekering onder te brengen, draagt u bij aan een duurzame (´groene´) economische groei.